Jaarrekening en begroting

Het is verstandig om ieder jaar te kijken naar hoe uw bedrijf er voor staat. Dit gebeurd in de vorm van een jaarrekening. Een jaarrekening neemt de balans op van het afgelopen jaar en geeft u overzicht van u winst en verlies. Een B.V. is verplicht om een jaarrekening op te stellen en een publicatiebalans te deponeren bij de KvK.

Jaarrekening
Als wij de boekhouding voor u verzorgen dan is de jaarrekening een logisch vervolg, maar ook als u zelf de boekhouding doet, kunnen wij de jaarrekening voor u verzorgen, inclusief de eventuele deponering bij de KvK (voor B.V.’s).

Begroting
Als ondernemer heeft u vaak te maken met externe partijen die wel diensten aan u willen verlenen, bijvoorbeeld bij een hypotheek, maar die dan wel een begroting of een liquiditeitsoverzicht willen zien. Wij kunnen u daarbij ondersteunen.